NEW От 01.06.24г стартира търговска програма 9+1, която включва избрани продукти HEETS, както и пълното портфолио на FIIT. Повече информация на място в нашите обекти.

Alcohol & Tabakoff

logo2
 
 
 
 

Лични данни

ИНФОРМАЦИЯ ДО КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА В ОБЕКТИТЕ ОТ ВЕРИГАТА „АЛКОХОЛ И ТАБАКОФФ“ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА

„A И A ТРЕЙД“ ООД, („Дружеството“) оперира верига магазини „Алкохол и Табакофф“. В сила от 25 май 2018 г., Дружеството обнови свята Политика за Поверителност, за да бъдат отразени промените, които ще влязат в сила в ЕС, с цел засилване на защитата на Вашите лични данни и права. В съответствие с нововъведените стандарти от General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679, потвърждаваме нашето желание да сме прозрачни в начина, по който обработваме Вашите лични данни.Какво е GDPR?General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 е регламент за защита на личните данни, приет от Европейския парламент през 2016 година. Неговата цел е да се пазят личните данни на физическите лица и да се подобри начина, по който фирмите и организациите подхождат и обработват личните данни на техните потребители.„A И A ТРЕЙД ООД“ отговаря на GDPRМоля, запознайте се с подновената и унифицирана Политика за Поверителност на „A И A ТРЕЙД“ ООД. Тя уточнява какъв тип данни се събират за Вас, защо ние се нуждаем от тези данни, както и какви са Вашите права.  За нас е важно да защитаваме личните данни на потребителите ни. Този документ описва нашата политика за запазване на конфиденциалност по отношение на информацията, която се съхранява за нашите потребители, включително и начина, по който се обработват самите данни. Всички лични данни, които събираме за потребителите ни, ще бъдат използвани единствено и само за целите, поради които са събрани и които са позволени от приложимите закони. Тази Политика за конфиденциалност представлява единна политика за услугите, предлагани от „A И A ТРЕЙД“ ООД.При казуси, непокрити от Политиката за конфиденциалност, страните ще се водят от Общите условия на „A И A ТРЕЙД“ ООД.      Определения 

 

1.1.                        Потребители – Всяко физическо или юридическо лице (клиент, кандидат за работа, служител, партньор), което е дало своето съгласие с условията на ползване на „A И A ТРЕЙД“ ООД, активно ползва или е ползвало в миналото услугите на платформата „Салиро“ (до прекъсването на правовите взаимоотношения). Потенциален потребител е физическо или юридическо лице, което възнамерява да ползва услугите на „A И A ТРЕЙД“ ООД  или е направило първоначална регистрация за употреба на услугите през уебсайта или мобилното приложение. 

 

1.2.                        Потребителска информация – Означава информация, която е известна на „A И A ТРЕЙД“ ООД относно потребителите и се обработва от платформата „Салиро“. Когато понятието „лични данни“ се споменава в този документ, това означава, че информацията относно идентичността на потребителя е отчетливо ясна. Различните категории потребителска информация са посочени и пояснени в точка 5 на този документ. 

 

1.3.                        Обработване на потребителска информация – Означава всяко действие, извършено с потребителски данни, включително: събиране, записване, структуриране, съхранение, променяне, препращане, изтриване, архивиране и т.н. 

 

1.4.                        Оператор на данни – Юридическо лице, което е свързано с „A И A ТРЕЙД“ ООД, или с което е подписан договор за отдаване на услуга. Платформата „Салиро“ предоставя и услуги в сферата на набиране на служители, онлайн комуникации и продажби, човешки ресурси; изпълнява ролята на оператор на данни на потребителската информация във връзка с предлаганите услуги. 

 

1.5.                        Оторизиран оператор – „A И A ТРЕЙД“ ООД има правото да ползва оторизирани външни оператори за обработване на потребителска информация, според сключени договори за услуги, които са според инструкциите на „A И A ТРЕЙД“ ООД за защита на потребителските данни – Салиро Платформа.       

 

Съгласие за обработване на данни 

 

2.1.                        Първоначална регистрация законосъобразност – За да създаде своя профил в платформата „Салиро“, Потребителят трябва да направи първоначална регистрация през регистрационната форма на уебсайта www.alcoholtabakoff.com или през брандираното мобилно приложение на платформата „Салиро“, също така и да приеме условията, упоменати в дадената Политика на конфиденциалност. Потребителят потвърждава съгласието си с тези условия като отбележи съответното поле в регистрационната форма. Клиентът се съгласява „A И A ТРЕЙД“ ООД да използва неговите лични данни в сферата, засягаща дейностите на „A И A ТРЕЙД“ ООД, а именно: за набиране на служители, човешки ресурси, за подобряване на качеството на обслужване, за уведомяване на същите потребители за получаване на по-добри условия и др. При липсващо съгласие, платформата „Салиро“ и „A И A ТРЕЙД“ ООД нямат правото да обработват личните данни, нито да предоставят каквито и да е услуги на въпросното лице, тъй като не е законосъобразно според чл. 6 от регламент (GDPR) (EU) 2016/679.

 

2.2.                        Участие в кампании – При регистрация за предложените уебинари и семинари, или при посещение на страниците на „A И A ТРЕЙД“ ООД или уебсайта www.alcoholtabakoff.com, които изискват регистрация (попълване на заявление, кандидатстване за работа), предоставената потребителската информация подлежи на обработка. „A И A ТРЕЙД“ ООД ще има нужда от личните данни на потребителя, кандидата за работа или служителя, за да може да предостави услугите си и да изпълни задълженията си. Във всички такива случаи, съгласието на потребителя, кандидатът за работа, служител с обработката на тези данни ще бъде поискано в регистрационната форма, която използват, за да се регистрират, която в последствие създава детайли за вход в Салиро Платформа и другите услуги на „A И A ТРЕЙД“ ООД. 

 

2.3.                        Отказ от първоначална регистрация – Когато лице откаже регистрационния процес и не го завърши, неговите/нейните лични данни няма да бъдат въведени в базата потребителски данни на „A И A ТРЕЙД“ ООД и съответно няма да бъдат запазени за по-нататъчна обработка. 

 

2.4.                        Отказ от опцията за контакт по телефон – Потребителят запазва правото си да не бъде търсен/а по телефон от представители на „A И A ТРЕЙД“ ООД. Това негово/нейно предпочитание ще бъде отразено и запазено в базата данни на платформата „Салиро“ и ще действа като отделно ограничение, което ще бъде уважено. Искането за отказ от контакт по телефон по никакъв начин не възпира Потребителя да използва услугите на платформата „Салиро“ и да осъществява контакт с „A И A ТРЕЙД“ ООД по негова/нейна инициатива.       

 

Абонамент за маркетингови имейли – По време на първоначалната си регистрация в платформата „Салиро“, лицето има право да избере дали да получава маркетингови имейли на посочения от него/нея имейл адрес. Например: фирмени новини, информация за кампании и друга подобна информация, целяща да подобри знанията на потребителя относно услугата и т.н. Това негово/нейно предпочитание може да бъде променено по всяко време в секция „Абонаменти“. Отказ за получаване на подобен тип имейли може да бъде направен и при самото получаване на маркетингови съобщения (през съответния линк).       

 

Цели за събирането на потребителска информация – „A И A ТРЕЙД“ ООД се налага да събира различна информация чрез платформата „Салиро“, за да може да обслужва своите потребители и да изпълнява различни аспекти на услугите си. Тази информация се събира поради изброените по-долу причини:  

 

4.1.                        За подбиране на служители, като за целта същите се регистрират през уебсайта на A И A ТРЕЙД ООД  на https://alcoholtabakoff.com/karieri/) в платформата „Салиро“, където се съхраняват и анализират същите.   

 

4.2.                        Подобряване на продуктите и услугите на „A И A ТРЕЙД“ ООД – „A И A ТРЕЙД“ ООД може да използва потребителски данни, за да анализира и подобрява продуктите и услугите си. 

 

4.3.                        За разследване или разрешаване на спорове и запитвания – „A И A ТРЕЙД“ ООД може да използва събрани потребителски данни, за да се съобрази с наложени закони, съдебни разпоредби, законови процеси и изисквания от съответните регулаторни органи. Лични данни могат да бъдат обработвани за разрешаване на спорове с потребителя. 

 

4.4.                        За изпращане на потребителски анкети – „A И A ТРЕЙД“ ООД може да изпраща потребителски анкети като част от процеса за потребителска обратна връзка, с цел осигуряване на най-добра възможна услуга на потребителите си. 

 

4.5.                        „Бисквитки“ или „COOKIES“  – Сайтът www.alcoholtabakoff.com използва „Бисквитки“ или „COOKIES“, за да разпознава Посетителя при всяко негово/нейно посещение. Доставчикът използва „Бисквитки“ или „COOKIES“ за събиране на статистически данни за посещения на сайта www.alcoholtabakoff.com като, но не само, следното:       Уеб браузър;      Операционна система;       Ключови думи;      Дълготрайност на посещения;      Честота на посещения.Събраните статистически данни не се използват по никакъв начин за проследяване на Посетителя след напускане на www.alcoholtabakoff.com .

 

4.6.                        Сигурност – Ако потребител влезе, в което и да е помещение на „A И A ТРЕЙД“ ООД, „A И A ТРЕЙД“ ООД има право: да записва образа на потребителя с цел сигурност, да използва потребителски данни, да пази информация за това кой е влизал в помещенията на фирмата в даден ден.В интерес на „A И A ТРЕЙД“ ООД е да осигурява безопасна работна обстановка.       

 

Категории потребителска информация – Лична информация може да бъде събирана от потребителите, кандидатите или служителите на „A И A ТРЕЙД“ ООД за употребата на услуги и от външни източници, като публични и частни регистри, и може да бъде проверявана точността ѝ, като за целта се изисква от потребителя периодично да преглежда и/или коригира личните си данни. „A И A ТРЕЙД“ ООД чрез платформата „Салиро“ не събира чувствителна персонална информация относно потребителя. Категориите потребителски данни, които основно се събират и обработват, са както следва: 

 

5.1.                        Идентификационни данни – например: име, дата на раждане, персонален идентификационен код или данни относно идентификационния документ (копие от паспорт или лична карта); случаите, в които потребители кандидатстват за работна позиция в „A И A ТРЕЙД“ ООД чрез платформата „Салиро“, или свързаните с нея фирми или са служители на съответните. 

 

5.2.                        Контактни данни – адрес, имейл, телефонен номер и език, използван за комуникация. 

 

5.3.                        Семейно положение – информация за семейството на потребителя, наследници и други свързани личности (последното важи само в случаите, когато Потребителят е свързан с политически обществени личности или е починал). 

 

5.4.                        Професионални данни – образование и служебно положение. 

 

5.5.                        Данни, свързани с услугите на „A И A ТРЕЙД“ ООД – Информация, свързана с услугите и договорите или тяхното неизпълнение на изпълнени транзакции, подадени заявления, заявки, оплаквания и приложени такси. 

 

5.6.                        Информация за навици, предпочитания и удовлетвореност – Информация за предпочитания, удовлетвореност и активност в употребата на услуги, лични настройки, отговори в анкети и т.н. 

 

5.7.                        Данни относно участие в кампании – например, спечелени точки и награди в игри или кампании.

 

Клинетът може да се свърже с „A И A ТРЕЙД“ ООД – Когато изпратите имейл до „A И A ТРЕЙД“ ООД през страницата „Контакти“ на www.alcoholtabakoff.com или чрез функцията за чат на системата, може да се наложи да предоставите допълнителни лични данни, като име или имейл адрес. Такива данни ще бъдат използвани, за да може да се отговори на Вашето запитване и да се потвърди Вашата самоличност. Имейлите се съхраняват на стандартни комуникационни системи на платформата „Салиро“, които системи са сигурни и не могат да бъдат достъпвани от неоторизирани външни лица.       Получатели на потребителски данни – Ако е нужно, потребителските данни се споделят с други получатели като: 

 

7.1.                        Власти, като законови органи, съдия-изпълнители, нотариуси, данъчни органи, надзорни органи и финансови разузнавателни звена. 

 

7.2.                        Юридически лица в „A И A ТРЕЙД“ ООД – Нашият бизнес е зависим от множество колективи и звена в рамките на A И A ТРЕЙД ООД и може да им предостави лични данни, ако е нужно за предоставянето на услуги, администрация на платформата, продажби и маркетинг, клиентска и техническа поддръжка. Всички служители, които са свързани с „A И A ТРЕЙД“ ООД, са задължени да следват политиката на конфиденциалност и сигурност, когато работят с лични данни и подписват документ за конфиденциалност, опазване на личните данни на трети лица и стриктно спазване на The General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679, който влиза в сила от 25 май 2018 г. При нарушаване на нормите всеки един носи наказателна отговорност. 

 

7.3.                        Институции, предоставящи финансови услуги. Например: банки, системи за плащане, институции, участващи в търговско изпълнение, договорен и докладен цикъл (регулирани пазари като места за изпълнение, многостранни търговски механизми, организирани търговски съоръжения, регистри по транзакции, местни и чуждестранни брокери). 

 

7.4.                        Трети страни, поддържащи регистри (като кредитни регистри, регистри за населението, търговски регистри, регистри за ценни книжа или други регистри, съхраняващи или работещи с потребителски данни). 

 

7.5.                        Други лица, свързани с изпълнението на услугите на „A И A ТРЕЙД“ ООД, като доставчици на архивни или пощенски услуги. 

 

7.6.                        „A И A ТРЕЙД“ ООД може да използва други външни оторизирани оператори за обработването на потребителски данни. В такива случаи се предприемат нужните мерки, за да е сигурно, че такива оператори на данни обработват потребителските данни според инструкциите на „A И A ТРЕЙД“ ООД с адекватни мерки за сигурност. 

 

7.7.                        „A И A ТРЕЙД“ ООД може да споделя потребителски данни в случай на сливане, продажба, реструктуриране, придобиване, съвместно предприятие, прехвърляне, трансфер или друго преместване на всички или част от активите, акциите или бизнеса на A И A ТРЕЙД ООД.

 

Потребителски права – „A И A ТРЕЙД“ ООД уважава правата на потребителите си да имат достъп и да контролират своите лични данни. Ние ще отговорим на всички искания, отнасящи се до личните данни и тяхното обработване и, когато е приложимо, ще дадем достъп, коригираме или изтрием тези лични данни. 

 

8.1.                        Проверка на лични данни – При поискване от потребител ние ще предоставим ревизия на събраните лични данни, налични в потребителската ни база данни. Преди да предоставим такава ревизия, ще поискаме от потребителя да докаже своята самоличност, за да предотвратим риска от злоупотреба с неговата/нейната самоличност. Потребителят ще има и възможност да прегледа наличните за него/нея данни в нашата платформа. 

 

8.2.                        Корекции на данни – Ако личните данни, съхранявани от „A И A ТРЕЙД“ ООД, са неточни или непълни, потребителят запазва правото си те да бъдат допълнени или коригирани. Може да поискаме от потребителя допълнителна информация и документация, нужна да удостоверим нуждата от поискване за промяна на данни. 

 

8.3.                        Ограничение на обработване – Потребителят може да поиска от „A И A ТРЕЙД“ ООД да бъде ограничена употребата на потребителски данни за маркетинг цели. Потребителят може да промени предпочитанията си за получаване на известия в платформата „Салиро“ или други като избере „Абонаменти“. 

 

8.4.                        Изтриване – Потребителят има правото да поиска от „A И A ТРЕЙД“ ООД да бъдат изтрити личните му данни от платформата „Салиро“. Това поискване ще доведе до изтриване на профила на потребителя и заличаването на личните му/и данни, премахването на личната информация от активно обработване и прекъсване на потребителските отношения. От нас се изисква да запазим личните данни на потребителя, за да сме в съответствие с правовите и регулаторни рамки за работа с данни. Ние ще запазим данните за период от пет години след прекратяването на потребителските отношения, освен ако няма упоменати други условия за запазването на данните от закона. Ненужни потребителски данни ще бъдат изтрити или унищожени.

 

Организационни, физически и ИТ мерки за сигурност – „A И A ТРЕЙД“ ООД гарантира, посредством платформата „Салиро“,  че в рамките на приложимите закони, потребителските данни ще бъдат защитени с подходящите технически и организационни средства, за да се предотврати неоторизиран достъп, незаконна обработка или разкриване, инцидентна загуба, промяна или унищожаване. Ние ще въведем организационните, физически, ИТ и други мерки, осигуряващи сигурността на потребителските данни и тяхната обработката. Такива мерки, включващи, но не ограничени до това, са следните действия: 

 

9.1.                        Въвеждане чрез вътрешните ни правила според изискванията за обработка, регистрация и записване на потребителски данни, както и процедури за проверка на съответствие с тези изисквания. 

 

9.2.                        Оторизираните от „A И A ТРЕЙД“ ООД служители да достъпват само нужните потребителски данни в потребителските бази данни, които са строго според служебните им задължения. 

 

9.3.                        Налагане на задължение за конфиденциалност от „A И A ТРЕЙД“ ООД служители, отговорни за работа с потребителски данни. 

 

9.4.                        Неоторизирана обработка на данни (включително записване, промяна, изтриване, четене, копиране, предаване), неоторизирано пренасяне на данни и всякакъв друг вид неоторизирана употреба на данни е забранена. 

 

9.5.                        Адекватни мерки за сигурност, включително криптиране на данни. Където е нужно ще бъде въведено при предаване на данни чрез комуникационно оборудване или при пренасянето на данни. 

 

9.6.                        Всеки един потребител на потребителската база данни ще разполага със своя лична парола за идентификация, позволяваща му/и да използва нашата платформа. 

 

9.7.                        „A И A ТРЕЙД“ ООД ще въведе адекватни и достатъчни мерки да се увери, че всяко обработване на данни оставя следа, което позволява след това да се идентифицира лицето, извършило операцията, естеството и времето на операцията и други релевантни факти като кога, от кого и кои данни са записани, променени или изтрити или кога, от кого и кои данни в системата за обработка на данни са достъпени, както и информация за всяко предаване на данни. Възможност за възстановяване на съдържанието на данни преди промяната им ще бъде налична, когато е имало някаква промяна на данните или документите. 

 

9.8.                        Личните данни, които Потребителят предоставя по време на регистрацията си като потребител в платформата „Салиро“, се класифицират като регистрирана информация. Регистрираната информация е защитена по много начини. Потребителят има право да достъпи Салиро или другите ни платформи с неговото/нейното потребителско име (потребителски имейл) и парола. Отговорност на потребителя е да се увери, че потребителското име и парола са известни единствено и само на него/нея.   

 

Непълнолетни потребители – Доставчикът е дълбоко загрижен за децата и затова се прилага специална конфиденциална политика, отнасяща се за непълнолетни лица. „A И A ТРЕЙД“ ООД не предоставя достъп и не събира лични данни на деца и непълнолетни лица за други услуги, които предоставя и които биха позволили публикуването или разпространението на личната им информация в Интернет пространството.

 

Преносимост на данни – Потребителят има правото да получи своите лични данни, съхранявани от „A И A ТРЕЙД“ ООД, в структуриран, стандартно използван, четим от машини формат; да използва данните на друго място или да поиска от „A И A ТРЕЙД“ ООД те да бъдат трансферирани към трета страна. В случай на пренасочване на данните към трета страна, потребителят се задължава да предостави официално си съгласие в документиран (писмен) вид.   

 

Контактни данни 

 

12.1.                    В случай че Потребителят има въпроси относно съдържанието на тази Политика на конфиденциалност, поиска копие от данните, които „A И A ТРЕЙД“ ООД е събрал за него/нея, или желае да отправи оплакване или коментар относно обработването на данни, той/тя може да се свърже с назначения Отговорник по защита на данни в „A И A ТРЕЙД“ ООД на адрес: гр. София, ул. Ген. Стефан Тошев 1 

 

12.2.                    Основните контактни детайли на уебсайта на „A И A ТРЕЙД“ ООД: www.alcoholtabakoff.com – гр. София, ул. Ген. Стефан Тошев 1 

 

12.3.                    Потребителят има правото да подаде иск в съда или да се обърне към регулатора КЗЛД в неговата юрисдикция, освен ако подобни (такива) искания и приложимите за тях закони не изискват различна процедура за тяхното уреждане.

Настоящата информация е предназначена за кандидатите за работа в обектите от веригата „Алкохол и Табакофф“ и е изготвена, за да предостави по ясен и разбираем начин правата на кандидатите за работа относно защитата на личните им данни.

 

Личните данни на кандидатите за работа, които се обработват се предоставят от кандидатите за работа чрез автобиография (CV), и/или чрез попълване на формата за кандидатстване като: имена, дата на раждане, адрес, телефон, имейл, образование, трудов стаж, препоръки от предходен работодател, информация за правоуправление на МПС (когато е приложимо).

 

Личните данни ще бъдат обработвани за целите на подбор на служители на веригата „Алкохол и Табакофф“. Обработването е законосъобразно, тъй като кандидатстването за работа и свързаното с него предоставяне на лични данни е необходима стъпка към сключване на трудов договор, в случай че кандидатурата за работа бъде одобрена.

 

Личните данни ще бъдат обработвани и за целите на сключване на трудов договор, тъй като за да се подготви трудов договор, в него следва да се попълнят данни за страните, което е изискване на Кодекса на труда.

 

В случай, че кандидатурата за работа не е одобрена, или ако кандидатът за работа не сключи трудов договор, личните данни ще бъдат изтривани в срок до 3 месеца от приключване на процеса по подбор.

 

Информираме Ви, че имате право на безплатен достъп до, коригиране или изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработването им, или правото да се направи възражение срещу обработването. Имате право на преносимост на личните Ви данни, тоест да изискате да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на Вас, така и на посоченото от Вас лице или организация.

 

При въпроси относно обработката на Вашите лични данни или в случай, че желаете да подадете сигнал или оплакване, може да го направите писмено на посочените по-долу данни за контакт.

 

Координати за връзка с администратора: А и А Трейд ООД, адрес: гр. София, ул. Стефан Тошев 1, и-мейл: admin@tabacoshops.net

Информираме Ви, че в случай, че прецените, че личните Ви данни се обработват по нерегламентиран начин, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Инструкции за подаването на жалби са публикувани на уеб-сайта на КЗЛД: https://www.cpdp.bg. Имате право и да подадете жалба и пред други надзорни органи на територията на Европейския съюз. Съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни).